Marketingové tipy, články a příklady z praxe.

Jaký by měl být moderní marketingový manažer? 2/2

02.02.2023

V minulém díle jsme si řekli o hard skills moderního marketingového manažera a dneska si ukážeme soft skills, které by neměli úspěšnému marketingovému manažerovi chybět. 

SOFT SKILLS

Tvořivost

Musí přinášet nové nápady a myšlenky pro běžné problémy a rozhodně nesmí podceňovat sílu psaného slova.

Vynalézavost

Využívá nejrůznější nástroje k nalezení nejpřesnějších dat a provádí sofistikované a propracované analýzy. Hledá řešení, které jiní nevidí.

Přizpůsobivost

Je schopen měnit plány bez váhání a čelit novým výzvám s rozhodností a odhodláním.

Spolupráce

Spolupracuje s různými odděleními na optimalizaci marketingových procesů a poskytuje ostatním kolegům marketingová data.

Vedení lidí (leadership)

Je schopný vést své kolegy, inspirovat je, motivovat a předávat své zkušenosti a inovace.

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetl AI Tonda