#55 Co znamená zkratka KPI?

23.02.2023

KPI je zkratka pro Key Performance Indicator, což je měřítko výkonnosti, které se používá k hodnocení úspěšnosti dosahování cílů a strategií v podnikání, marketingu nebo jiných oblastech. KPI jsou specifické ukazatele, které pomáhají posuzovat úspěšnost a výkon v určité oblasti. 

Zde je několik příkladů KPI:

  1. V oboru marketingu: Procento konverzí (poměr návštěvníků webu, kteří se stali zákazníky), doba zůstatku na stránce, průměrný počet stránek na návštěvu.

  2. V oboru finančnictví: Roční nárůst příjmů, čistý zisk na akcii, roční výnosy z investic.

  3. V oboru výroby: Procento výrobního plánu splněného na čas, průměrná doba mezi poruchami, míra vratnosti výrobních zdrojů.

  4. V oboru prodeje: Počet prodaných jednotek za měsíc, průměrná cena prodeje, procento nových zákazníků.

Tyto příklady jsou jen náznakem možností, existují stovky dalších KPI, které se mohou používat v různých oblastech. Důležité je vybrat KPI, které nejlépe odpovídají vašim cílům a potřebám.


Další tipy pro váš byznys


UGC, což je zkratka pro "User-Generated Content" (obsah vytvořený uživatelem), označuje jakýkoli typ obsahu - jako jsou videa, blogy, diskusní fóra, příspěvky na sociálních médiích, fotografie a další multimediální soubory - který je vytvořen a sdílen konečnými uživateli internetu místo tradičních vydavatelů nebo mediálních producentů. UGC je...

1. Umělá Inteligence a Personalizace: Umělá inteligence (AI) se stává páteří emailového marketingu, umožňující vytvářet hluboce personalizovaný obsah. AI analyzuje chování zákazníků, což umožňuje firmám posílat hyper-cílené a relevantní emaily. Tyto inteligentní kampaně nejen zvyšují angažovanost, ale také významně obohacují zákaznickou zkušenost.

A/B testování, také známé jako split testing, je marketingová metoda, která porovnává dvě verze webu nebo jiného materiálu, aby zjistila, která lépe splňuje určitý cíl. Tato metoda je široce používána v digitálním marketingu a UX designu, ale její aplikace mohou být také nalezeny v ostatních oblastech, jako je e-mail marketing nebo sociální média.

Video obsah je stále více a více oblíbenou formou digitálního obsahu a to z dobrého důvodu. Videomarketing se stává klíčovým prvkem v digitálním marketingu a to hlavně díky své schopnosti oslovit publikum a získat jeho pozornost. V dnešní době, kdy je internet plný obsahu, je těžké získat pozornost zákazníků, ale video obsah dokáže přilákat zrak a...

Daily reach je počet jednotlivců, kteří se stali publikem reklamy nebo komunikace v průběhu jednoho dne. To se měří v online prostředí, například na sociálních sítích, a je to ukazatel úspěšnosti marketingu nebo komunikace.