Marketingové tipy, články a příklady z praxe.

#55 Co znamená zkratka KPI?

23.02.2023

KPI je zkratka pro Key Performance Indicator, což je měřítko výkonnosti, které se používá k hodnocení úspěšnosti dosahování cílů a strategií v podnikání, marketingu nebo jiných oblastech. KPI jsou specifické ukazatele, které pomáhají posuzovat úspěšnost a výkon v určité oblasti. 

Zde je několik příkladů KPI:

  1. V oboru marketingu: Procento konverzí (poměr návštěvníků webu, kteří se stali zákazníky), doba zůstatku na stránce, průměrný počet stránek na návštěvu.

  2. V oboru finančnictví: Roční nárůst příjmů, čistý zisk na akcii, roční výnosy z investic.

  3. V oboru výroby: Procento výrobního plánu splněného na čas, průměrná doba mezi poruchami, míra vratnosti výrobních zdrojů.

  4. V oboru prodeje: Počet prodaných jednotek za měsíc, průměrná cena prodeje, procento nových zákazníků.

Tyto příklady jsou jen náznakem možností, existují stovky dalších KPI, které se mohou používat v různých oblastech. Důležité je vybrat KPI, které nejlépe odpovídají vašim cílům a potřebám.