Informace o zpracování osobních údajů

Správce os. údajů: Josef Pajer, DiS., IČ: 07464185 (Kontakt). Účel zpracování os. údajů: uzavření a plnění smlouvy. V případě cookies je účelem zpracování zajištění funkčnosti webu, personalizace obsahu a analýza návštěvnosti. Příjemcem cookies je vedle správce os. údajů i společnost Google Inc. v rámci používání nástroje Google Analytics. Právní základ zpracování: nezbytnost uzavření a plnění smlouvy a v případě cookies oprávněný zájem na funkčnosti našich webových stránek pro naše návštěvníky a zlepšení a zefektivnění jejich budoucího fungování. Proti zpracování cookies tímto způsobem můžeš vznést námitku prostřednictvím mého kontaktního formuláře v Menu - Kontakty. Více o ochraně osobních údajů je v sekci Ochrana osobních údajů.