Cíle spolupráce

Zvýšení návštěvnosti webové stránky

Průběh propagace

Na začátek jsem pomohl nastavit google analytics, abychom měli data o webové stránce, před spuštěním propagace.

Dále je ukázka běžného měsíce bez spuštěné propagace.

Po spouštění propagace se návštěvnost zvýšila o více jak 3 000 %!!!
V běžném měsíci byla návštěvnost 262 a v propagovaném už 8 526.
Dále se i zvýšil počet návštěv na uživatele z 1,17 na 3,83
Průměrná doba trvání návštěvy se opět zvýšila o téměř 100%