Cíle spolupráce

Zvýšení návštěvnosti webové stránky, zlepšení obsahového marketingu a tím i získání nových zákazníků.

Nastavení měření

Na začátek jsem pomohl nastavit google analytics, abychom měli data o webové stránce, před spuštěním propagace.

Dále je ukázka běžného měsíce bez spuštěné propagace.

Po spouštění propagace se návštěvnost zvýšila o více jak 3 000 %!!!
V běžném měsíci byla návštěvnost 262 a v propagovaném už 8 526.
Dále se i zvýšil počet návštěv na uživatele z 1,17 na 3,83
Průměrná doba trvání návštěvy se opět zvýšila o téměř 100%

Co jsem použil?

Kompletní obsahový marketing, budování zpětných odkazů, konzultace ohledně sociálních sítí.