Co je SWOT analýza?

11.11.2020

SWOT analýza je jednou ze základních strategických analýz, která nám lépe určí na co se zaměřit a jak dál postupovat ve vašem byznyse. 

Skládá se ze čtyř částí: Silné stránky(strength), slabé stránky(weaknesses), příležitosti(opportunities) a hrozby(threats).  Rozdělte si projekt dle následujícího obrázku a napište do každého kvadrantu alespoň 5 položek.

Silné stránky. V tomto úseku si definujeme to v čem jsme dobří a co nám jde. Například dovednosti, zkušenosti oproti konkurenci, znalosti, know-how apod... Něco co jen tak někdo nemá a vybočuje to z normálu.

Slabé stránky. Tady si určíme co nám nejde, v čem je konkurence lepší. Například vysoké náklady, horší výroba, špatná doprava, nespokojení zaměstnanci atd... Zkrátka vše na čem bychom měli do budoucna zapracovat.

Příležitosti. Mezi příležitosti můžeme zařadit takové skutečnosti, která nám mohou pomoci když je dokážeme využít. Například různé sezónní příležitosti, nové potřeby zákazníků, tím i nové produkty nebo služby, zavedení soutěží atd...

Hrozby. Typickým příkladem hrozeb jsou různé omezení a obchodní bariéry, třeba díky vládním nařízením, změny potřeb zákazníků, živelné pohromy, konkurence atd...

SWOT analýza vám výrazně pomůže pochopit váš byznys a ukáže vám na čem zapracovat a co naopak dále rozvíjet a nebo kde je možnost získat nový potenciál pro další rozvoj.