Co je to Stratifikace zákazníků?

05.05.2023

Stratifikace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich podobných vlastností, potřeb, zájmů a chování. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci marketingu a přizpůsobení nabídky a komunikace jednotlivým skupinám. Stratifikace zákazníků pomáhá firmám lépe pochopit své zákazníky a lépe se přizpůsobit jejich potřebám, což může vést k lepšímu prodeji, loajalitě zákazníků a celkově k lepšímu zákaznickému zážitku. Tyto skupiny se mohou tvořit na základě různých kritérií, jako jsou například demografické údaje, spotřebitelské chování, nákupní historie a další. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci reklamních a marketingových kampaní, jako jsou e-maily, sociální média, reklamy na webových stránkách a další.

Příklad stratifikace zákazníků může být například pro společnost prodávající dámské módní doplňky. Může rozdělit své zákazníky do několika skupin na základě věku, příjmu a zájmu o módu:

  1. Mladé trendy zákaznice: ženy ve věku 18 až 25 let, s nízkým až středním příjmem, které hledají módní doplňky podle aktuálních trendů.

  2. Konfekční zákaznice: ženy ve věku 30 až 45 let, se středním až vysokým příjmem, které hledají kvalitní doplňky k jejich garderobě.

  3. Dámy v jednoduchém stylu: ženy nad 50 let, s vysokým příjmem, které upřednostňují jednoduchý a elegantní styl.

Tato stratifikace umožňuje společnosti cílit své marketingové kampaně na konkrétní skupiny zákazníků a zlepšit tak účinnost svých reklamních akcí.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetl AI Tonda  


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: