Jaký by měl být moderní marketingový manažer? 2/2

02.02.2023

V minulém díle jsme si řekli o hard skills moderního marketingového manažera a dneska si ukážeme soft skills, které by neměli úspěšnému marketingovému manažerovi chybět. 

SOFT SKILLS

Tvořivost

Musí přinášet nové nápady a myšlenky pro běžné problémy a rozhodně nesmí podceňovat sílu psaného slova.

Vynalézavost

Využívá nejrůznější nástroje k nalezení nejpřesnějších dat a provádí sofistikované a propracované analýzy. Hledá řešení, které jiní nevidí.

Přizpůsobivost

Je schopen měnit plány bez váhání a čelit novým výzvám s rozhodností a odhodláním.

Spolupráce

Spolupracuje s různými odděleními na optimalizaci marketingových procesů a poskytuje ostatním kolegům marketingová data.

Vedení lidí (leadership)

Je schopný vést své kolegy, inspirovat je, motivovat a předávat své zkušenosti a inovace.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetl AI Tonda


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: