Jaký by měl být moderní marketingový manažer? 2/2

02.02.2023

V minulém díle jsme si řekli o hard skills moderního marketingového manažera a dneska si ukážeme soft skills, které by neměli úspěšnému marketingovému manažerovi chybět. 

SOFT SKILLS

Tvořivost

Musí přinášet nové nápady a myšlenky pro běžné problémy a rozhodně nesmí podceňovat sílu psaného slova.

Vynalézavost

Využívá nejrůznější nástroje k nalezení nejpřesnějších dat a provádí sofistikované a propracované analýzy. Hledá řešení, které jiní nevidí.

Přizpůsobivost

Je schopen měnit plány bez váhání a čelit novým výzvám s rozhodností a odhodláním.

Spolupráce

Spolupracuje s různými odděleními na optimalizaci marketingových procesů a poskytuje ostatním kolegům marketingová data.

Vedení lidí (leadership)

Je schopný vést své kolegy, inspirovat je, motivovat a předávat své zkušenosti a inovace.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetl AI Tonda

Přečtěte si další zajímavé články, které jsem pro vás připravil.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky:

Marketingový mentoring je forma podpory, pomoci a vedení, kterou poskytuje zkušený marketér nebo odborník na marketing svým klientům. Cílem je pomoci klientovi rozvinout své marketingové dovednosti a schopnosti, dosáhnout svých cílů a rozvinout své podnikání.

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

Stratifikace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich podobných vlastností, potřeb, zájmů a chování. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci marketingu a přizpůsobení nabídky a komunikace jednotlivým skupinám. Stratifikace zákazníků pomáhá firmám lépe pochopit své zákazníky a lépe se přizpůsobit jejich...

Co-branding (anglicky "co-branding") je marketingový nástroj, který spočívá v propojení dvou nebo více značek v rámci jednoho produktu či služby. Tento přístup se používá, aby se využilo silných stránek jednotlivých značek, a tím se zvýšila atraktivita produktu nebo služby pro zákazníky. Tyto značky mohou být propojeny v rámci jednoho produktu,...