Marketingový mix 4P

07.07.2023

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

  1. Product (produkt): Specifikace produktu, jako jsou vlastnosti, design, kvalita a služby, které s ním souvisí.

  2. Price (cena): Jaký bude konkrétní cenový bod pro daný produkt, jakož i jak bude cena určována a jak bude ovlivňovat ostatní aspekty marketingu.

  3. Place (místo): Distribuční kanály, jako jsou prodejny, e-shopy, a jiné místa, kde bude produkt dostupný.

  4. Promotion (propagace): Reklamní a marketingové kampaně, jako jsou reklamy, sociální média, a jiné formy komunikace s cílovou skupinou.

Tento koncept umožňuje marketérům určit a uskutečnit správnou marketingovou strategii pro daný produkt, a tím zajistit jeho úspěšnost na trhu.

Příklad: Společnost chce prodávat nový typ bezdrátového sluchátka. Její marketingový mix 4P může vypadat následovně:

  1. Product: Bezdrátová sluchátka budou vybavena nejnovějšími technologiemi, jako jsou aktivní potlačení šumu, automatické přepínání mezi zařízeními a dlouhá výdrž baterie.

  2. Price: Cena bude stanovena tak, aby konkurovala jiným vysokokvalitním bezdrátovým sluchátkům na trhu, ale zároveň bude dostupná pro široké spektrum zákazníků.

  3. Place: Sluchátka budou k dispozici prostřednictvím online prodeje na webových stránkách společnosti a prostřednictvím elektronických obchodů, jako je Amazon, a také v elektronických obchodech v maloobchodních centrech.

  4. Promotion: Společnost bude využívat různé formy reklamy, jako jsou sociální média, inzerce v časopisech a influencer marketingu, aby představila výhody a funkce svých bezdrátových sluchátek širokému publiku.

Tento přístup k marketingovému mixu 4P umožní společnosti určit správnou marketingovou strategii pro své bezdrátové sluchátka a dosáhnout úspěšnosti na trhu.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetlo AI    

Přečtěte si další zajímavé články, které jsem pro vás připravil.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky:

Marketingový mentoring je forma podpory, pomoci a vedení, kterou poskytuje zkušený marketér nebo odborník na marketing svým klientům. Cílem je pomoci klientovi rozvinout své marketingové dovednosti a schopnosti, dosáhnout svých cílů a rozvinout své podnikání.

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

Stratifikace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich podobných vlastností, potřeb, zájmů a chování. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci marketingu a přizpůsobení nabídky a komunikace jednotlivým skupinám. Stratifikace zákazníků pomáhá firmám lépe pochopit své zákazníky a lépe se přizpůsobit jejich...

Co-branding (anglicky "co-branding") je marketingový nástroj, který spočívá v propojení dvou nebo více značek v rámci jednoho produktu či služby. Tento přístup se používá, aby se využilo silných stránek jednotlivých značek, a tím se zvýšila atraktivita produktu nebo služby pro zákazníky. Tyto značky mohou být propojeny v rámci jednoho produktu,...