Marketingový mix 4P

07.07.2023

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

  1. Product (produkt): Specifikace produktu, jako jsou vlastnosti, design, kvalita a služby, které s ním souvisí.

  2. Price (cena): Jaký bude konkrétní cenový bod pro daný produkt, jakož i jak bude cena určována a jak bude ovlivňovat ostatní aspekty marketingu.

  3. Place (místo): Distribuční kanály, jako jsou prodejny, e-shopy, a jiné místa, kde bude produkt dostupný.

  4. Promotion (propagace): Reklamní a marketingové kampaně, jako jsou reklamy, sociální média, a jiné formy komunikace s cílovou skupinou.

Tento koncept umožňuje marketérům určit a uskutečnit správnou marketingovou strategii pro daný produkt, a tím zajistit jeho úspěšnost na trhu.

Příklad: Společnost chce prodávat nový typ bezdrátového sluchátka. Její marketingový mix 4P může vypadat následovně:

  1. Product: Bezdrátová sluchátka budou vybavena nejnovějšími technologiemi, jako jsou aktivní potlačení šumu, automatické přepínání mezi zařízeními a dlouhá výdrž baterie.

  2. Price: Cena bude stanovena tak, aby konkurovala jiným vysokokvalitním bezdrátovým sluchátkům na trhu, ale zároveň bude dostupná pro široké spektrum zákazníků.

  3. Place: Sluchátka budou k dispozici prostřednictvím online prodeje na webových stránkách společnosti a prostřednictvím elektronických obchodů, jako je Amazon, a také v elektronických obchodech v maloobchodních centrech.

  4. Promotion: Společnost bude využívat různé formy reklamy, jako jsou sociální média, inzerce v časopisech a influencer marketingu, aby představila výhody a funkce svých bezdrátových sluchátek širokému publiku.

Tento přístup k marketingovému mixu 4P umožní společnosti určit správnou marketingovou strategii pro své bezdrátové sluchátka a dosáhnout úspěšnosti na trhu.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

*pro web josefpajer.cz přečetlo AI    


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: