Co je to PNO a jak se vypočítá?

02.02.2024

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

Výpočet PNO se provádí následujícím způsobem: PNO = (náklady na provoz a výrobu) / (celkový obrat) x 100.

Například, pokud firma má celkový obrat 100 000 Kč a náklady na provoz a výrobu činí 50 000 Kč, PNO by bylo 50%. To znamená, že polovina z obratu jde na náklady a zbytek na zisk.

PNO je důležité sledovat v průběhu času, aby bylo možné identifikovat trendy a změny v efektivnosti podnikání a případně provést nezbytné změny v nákladech, aby bylo možné maximalizovat zisk.