Co to jsou UTM parametry?

01.01.2024

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a optimalizovat je v budoucnu. Tyto kódy se zaznamenávají do analýzy webových stránek, jako je Google Analytics. 

Příklady UTM parametrů:

  • utm_source: označuje zdroj kampaně, např. Google AdWords, Facebook, newsletter, atd.
  • utm_medium: označuje typ média, např. PPC, bannerová reklama, email, atd.
  • utm_campaign: označuje název kampaně, např. jaro2021, BlackFridaySale, atd.
  • utm_term: označuje klíčová slova, která byla použita při návštěvě stránky v rámci kampaně, např. nábytek, židle, stoly, atd.
  • utm_content: označuje specifický obsah, který byl použit v rámci kampaně, např. banner1, email1, atd.

Příklad použití UTM parametrů v URL adrese: 

www.example.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale&utm_term=furniture&utm_content=banner1

Tento URL by mohl být použit jako odkaz v PPC reklamě na Google, kde by bylo možné sledovat, kolik návštěv na web stránku bylo generováno touto konkrétní kampaní (jarní prodej s klíčovými slovy "nábytek" a specifickým obsahem "banner1").


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu pro vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

*pro web josefpajer.cz přečetlo AI 


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: