Jaký by měl být moderní marketingový manažer 1/2

01.01.2023

Moderní marketér by měl splňovat několik hlavních kritérií, aby byl i v letošním roce přizpůsobivý, flexibilní a také měl znalosti ve více oblastech. V následujících řádcích si popíšeme ty nejžádanější dovednosti rozdělené do dvou kategorií, které by měl každé dobrý marketingový manažer mít v roce 2023.

HARD SKILLS

Analytika

Pracuje s velkým množstvím dat, aby mohl vyhodnocovat chování publik, hodnotit výkony kampaní a měřit návratnost investic(ROI).

Obsahová strategie

Definuje obsahové cíle a využívá osvědčené způsoby pro SEO. Vytváří odkazy pomocí linkbuildingu, aby mohl dosáhnout maximálního zviditelnění obsahu.

Sociální média

Využívá data ze sociálních sítí, aby mohl úspěšně vyhodnotit další obchodní cíle společnosti a optimalizovat čas a peníze vynaložené na sociálních médiích.

Mobilní marketing

Chápe pojem optimalizace mobilního marketingu a jeho silné propojení se sociálními sítěmi pro budování úspěšných kampaní.

Elektronický obchod

Využívá statistiky o zákaznících, kampaních, sociálních sítích, mobilních zařízeních a dalších, aby prozkoumával nové možnosti a pomohl společnosti více vydělávat.

Pokračování v druhém díle, kde si řekneme více o soft skills moderního marketingového manažera. 


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky.  Budu se těšit.

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetl AI Tonda

Přečtěte si další zajímavé články, které jsem pro vás připravil.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky:

Marketingový mentoring je forma podpory, pomoci a vedení, kterou poskytuje zkušený marketér nebo odborník na marketing svým klientům. Cílem je pomoci klientovi rozvinout své marketingové dovednosti a schopnosti, dosáhnout svých cílů a rozvinout své podnikání.

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

Stratifikace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich podobných vlastností, potřeb, zájmů a chování. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci marketingu a přizpůsobení nabídky a komunikace jednotlivým skupinám. Stratifikace zákazníků pomáhá firmám lépe pochopit své zákazníky a lépe se přizpůsobit jejich...

Co-branding (anglicky "co-branding") je marketingový nástroj, který spočívá v propojení dvou nebo více značek v rámci jednoho produktu či služby. Tento přístup se používá, aby se využilo silných stránek jednotlivých značek, a tím se zvýšila atraktivita produktu nebo služby pro zákazníky. Tyto značky mohou být propojeny v rámci jednoho produktu,...