Marketingový mix 4A

09.09.2023

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky:

  1. Activities: Jakými činnostmi se firma zabývá, aby získala zákazníky?

  2. Analysis: Jak firma analyzuje svůj trh, konkurenci a cílovou skupinu?

  3. Access: Jakým způsobem se zákazník může s produktem nebo službou setkat?

  4. Awareness: Jakou úroveň povědomí o produktu nebo službě má cílová skupina?

Marketingový mix 4A slouží jako nástroj pro manažery, aby mohli lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a lépe se jim přizpůsobit. Tyto faktory umožňují manažerům lépe porozumět a měřit efektivitu svých marketingových aktivit, což jim umožňuje lépe plánovat a realizovat úspěšnou marketingovou strategii.

Příklad: Firma prodávající nábytek se rozhodne použít model Marketingového mixu 4A k lepšímu porozumění potřebám a požadavkům svých zákazníků.

  1. Activities: Firma se zaměří na vývoj kreativních a interaktivních online kampaní, jako jsou virtuální prohlídky showroomů a ukázek produktů, a také na rozšíření svého pokrytí na sociálních sítích.

  2. Analysis: Firma analyzuje svůj trh, konkurenci a cílovou skupinu, aby lépe porozuměla potřebám svých zákazníků a mohla jim nabídnout produkty a služby, které odpovídají jejich potřebám.

  3. Access: Firma zlepšuje svou online přítomnost a zpřístupňuje své produkty prostřednictvím e-shopu a různých partnerských kanálů, jako jsou nábytkové obchody, aby zákazníci mohli snadno najít a zakoupit její produkty.

  4. Awareness: Firma investuje do zvýšení povědomí o svých produktech a službách prostřednictvím různých marketingových nástrojů, jako jsou reklamy, PR a sociální média, aby dosáhla co největšího počtu potenciálních zákazníků.

Tento přístup pomáhá firmě lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytuje jí nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových strategií, které se zaměřují na zlepšení zákaznického zážitku a zvýšení prodeje.

Audio verze článku

*pro web josefpajer.cz přečetlo AI 


Přečtěte si další zajímavé články

Nativní reklama je forma online reklamy, která se snaží vypadat jako běžný obsah na stránce, na které je umístěna, aby byla méně rušivá pro uživatele. Tyto reklamy jsou obvykle formou příspěvku na sociálních sítích, článku v blogu nebo videa na YouTube a jsou navrženy tak, aby přirozeně integrovaly reklamní sdělení do obsahu.

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.