Marketingový mix 4C

06.06.2023

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

  • Customer Solution: Zákaznické řešení se týká toho, co zákazník potřebuje a hledá, a jaký produkt mu nabízíte, aby tuto potřebu uspokojil.

  • Cost: Cena se týká nejen samotného nákladu na produkt, ale také všech souvisejících nákladů, jako je distribuce, marketing a služby zákazníkům.

  • Convenience: Komunikace se týká způsobu, jakým zákazník kontaktuje společnost a způsobu, jakým je mu poskytována pomoc a podpora.

  • Communication: Zážitek z koupě se týká emočního pocitu, který zákazník získává při nákupu a používání produktu.

4C marketingový mix umožňuje marketérům zaměřit se na zákaznické potřeby a zážitky a přizpůsobit svou strategii tak, aby jim poskytli maximální hodnotu.

Příklad: Pokud chce společnost nabídnout kávovar pro domácnosti, může se zaměřit na následující marketingový mix 4C:

  • Customer Solution: Kávovar bude vybaven funkcemi, které zákazníci v domácnostech potřebují, jako je možnost připravit různé druhy kávy a snadné čištění.

  • Cost: Cena bude konkurenceschopná vzhledem k podobným produktům na trhu a bude zahrnovat možnost prodloužení záruky a bezplatných oprav.

  • Convenience: Společnost bude nabízet možnost nákupu přes internet a bezplatné doručení a bude mít také infolinku pro dotazy zákazníků.

  • Communication: Společnost bude komunikovat s cílovou skupinou pomocí sociálních médií a reklamy na televizi, aby zákazníkům představila výhody a funkce kávovaru.

Tento přístup k marketingovému mixu 4C zaměřený na zákaznický pohled umožní společnosti lépe reagovat na potřeby zákazníků a vytvořit pro ně výhodnější a atraktivnější nabídku.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu pro vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetlo AI   

Přečtěte si další zajímavé články, které jsem pro vás připravil.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky:

Marketingový mentoring je forma podpory, pomoci a vedení, kterou poskytuje zkušený marketér nebo odborník na marketing svým klientům. Cílem je pomoci klientovi rozvinout své marketingové dovednosti a schopnosti, dosáhnout svých cílů a rozvinout své podnikání.

Marketingový mix 4P je koncepce, která se používá k určení marketingových strategií pro daný produkt. Tyto čtyři "P" představují:

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

Stratifikace zákazníků je proces rozdělení zákazníků do skupin na základě jejich podobných vlastností, potřeb, zájmů a chování. Tyto skupiny se pak mohou využít k personalizaci marketingu a přizpůsobení nabídky a komunikace jednotlivým skupinám. Stratifikace zákazníků pomáhá firmám lépe pochopit své zákazníky a lépe se přizpůsobit jejich...

Co-branding (anglicky "co-branding") je marketingový nástroj, který spočívá v propojení dvou nebo více značek v rámci jednoho produktu či služby. Tento přístup se používá, aby se využilo silných stránek jednotlivých značek, a tím se zvýšila atraktivita produktu nebo služby pro zákazníky. Tyto značky mohou být propojeny v rámci jednoho produktu,...