Marketingový mix 4C

06.06.2023

Marketingový mix 4C je alternativní koncept k tradičnímu 7P marketingového mixu. 4C se zaměřuje na zákaznický pohled na produkt, cenu, komunikaci a zážitek z koupě. Tyto čtyři aspekty jsou významné pro formulování marketingové strategie a budování vztahu se zákazníkem.

  • Customer Solution: Zákaznické řešení se týká toho, co zákazník potřebuje a hledá, a jaký produkt mu nabízíte, aby tuto potřebu uspokojil.

  • Cost: Cena se týká nejen samotného nákladu na produkt, ale také všech souvisejících nákladů, jako je distribuce, marketing a služby zákazníkům.

  • Convenience: Komunikace se týká způsobu, jakým zákazník kontaktuje společnost a způsobu, jakým je mu poskytována pomoc a podpora.

  • Communication: Zážitek z koupě se týká emočního pocitu, který zákazník získává při nákupu a používání produktu.

4C marketingový mix umožňuje marketérům zaměřit se na zákaznické potřeby a zážitky a přizpůsobit svou strategii tak, aby jim poskytli maximální hodnotu.

Příklad: Pokud chce společnost nabídnout kávovar pro domácnosti, může se zaměřit na následující marketingový mix 4C:

  • Customer Solution: Kávovar bude vybaven funkcemi, které zákazníci v domácnostech potřebují, jako je možnost připravit různé druhy kávy a snadné čištění.

  • Cost: Cena bude konkurenceschopná vzhledem k podobným produktům na trhu a bude zahrnovat možnost prodloužení záruky a bezplatných oprav.

  • Convenience: Společnost bude nabízet možnost nákupu přes internet a bezplatné doručení a bude mít také infolinku pro dotazy zákazníků.

  • Communication: Společnost bude komunikovat s cílovou skupinou pomocí sociálních médií a reklamy na televizi, aby zákazníkům představila výhody a funkce kávovaru.

Tento přístup k marketingovému mixu 4C zaměřený na zákaznický pohled umožní společnosti lépe reagovat na potřeby zákazníků a vytvořit pro ně výhodnější a atraktivnější nabídku.


Potřebujete pomoci s marketingem? Jste na správném místě. Mohu pro vás tvořit příspěvky na sociální sítě, pomáhat pomocí marketingových konzultací nebo nastavit propagaci na sociální sítě. Stačí napsat email nebo mě kontaktujte pomocí facebook stránky. Budu se těšit.  

Audio verze článku

pro web josefpajer.cz přečetlo AI   


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: