Jak funguje marketingový mentoring?

08.08.2023

Marketingový mentoring je forma podpory, pomoci a vedení, kterou poskytuje zkušený marketér nebo odborník na marketing svým klientům. Cílem je pomoci klientovi rozvinout své marketingové dovednosti a schopnosti, dosáhnout svých cílů a rozvinout své podnikání.

Marketingový mentoring může fungovat na mnoha úrovních a může zahrnovat následující aktivity:

  1. Analýza situace: Mentor se spolu s klientem zaměří na stávající situaci a analyzuje, jakým směrem by se mělo podnikání ubírat.

  2. Plánování: Mentor a klient společně vytvoří plán, jak dosáhnout cílů a jakým způsobem se budou realizovat marketingové aktivity.

  3. Poradenství a podpora: Mentor poskytuje svým klientům rady a podporu v oblasti marketingu, jako jsou strategie pro zvýšení prodeje, tvorba obsahu, digital marketing a další.

  4. Zpětná vazba a hodnocení: Mentor poskytuje svým klientům zpětnou vazbu a hodnotí jejich pokrok.

Marketingový mentoring je prospěšný pro jakékoli podnikatele, kteří chtějí rozvíjet své marketingové dovednosti a schopnosti a dosáhnout úspěšného rozvoje svého podnikání. 

Příklad marketingového mentoringu pro firmu prodávající nábytek by mohl vypadat takto:

  1. Analýza situace: Mentor se setká s vedením firmy a analyzuje jejich trh, konkurenci, cílovou skupinu a stávající marketingové aktivity.

  2. Plánování: Mentor a vedení firmy společně vytvoří plán, jak zlepšit prodej a zvýšit povědomí o značce. Tyto cíle mohou zahrnovat zvýšení počtu návštěv na e-shopu, zvýšení počtu objednávek, zvýšení počtu opakovaných zákazníků a další.

  3. Poradenství a podpora: Mentor poskytuje firmě rady a podporu v oblasti digital marketing, jako je optimalizace e-shopu pro vyhledávače, tvorba obsahu, email marketing a sociální média.

  4. Zpětná vazba a hodnocení: Mentor pravidelně hodnotí pokrok firmy a poskytuje zpětnou vazbu. Po několika měsících mentor a vedení firmy spolu zhodnotí výsledky a upraví plán, pokud je to nutné.

Tento příklad ukazuje, jak může marketingový mentoring pomoci firmě prodávající nábytek rozvinout své marketingové dovednosti a zlepšit své výsledky. Mentor má zkušenosti a znalosti v oboru marketingu, což umožňuje firmě využít tyto znalosti a zkušenosti k dosažení svých cílů.

Audio verze článku

*pro web josefpajer.cz přečetlo AI   


Přečtěte si další zajímavé články

PNO (podíl nákladů na obratu) je ukazatel, který určuje, jaký procentuální podíl nákladů tvoří výdaje spojené s provozem a výrobou v porovnání s celkovým obratem firmy. Je to důležitý ukazatel pro finanční řízení a hodnocení efektivnosti podnikání.

UTM (Urchin Tracking Module) parametry jsou kódy, které se přidávají na konci URL adresy, aby se mohl sledovat počet návštěv a konverzí na webových stránkách, které souvisejí s určitou marketingovou kampaní. Tyto parametry umožňují spojit návštěvy na webu s konkrétními kampaněmi a jejich zdroji, což umožňuje měřit úspěšnost kampaní a...

Konverzní poměr (míra konverze) je měřítko úspěšnosti prodeje nebo jiného cíle na webových stránkách nebo v jiných kanálech marketingu. Zjednodušeně řečeno, konverzní poměr ukazuje, kolik návštěvníků webových stránek nebo kanálu dokáže dosáhnout cíle, který jim je nabízen.

Gibsonova affordance je teoretický koncept, který byl rozvinut americkým psychologem Jamesem J. Gibsonem v jeho knize "The Ecological Approach to Visual Perception". Gibsonova affordance se týká toho, jak si lidé představují vztah mezi svým tělem a prostředím, ve kterém se nacházejí.

Archetypy v marketingu jsou univerzální charakteristiky, které představují hluboko zakořeněné emocionální motivace a touhy lidí. Tyto archetypy pomáhají marketérům lépe porozumět potřebám a požadavkům svých zákazníků a poskytují jim nástroje pro úspěšné plánování a realizaci marketingových kampaní.

Marketingový mix 4A je alternativní model marketingového mixu, který se od klasického modelu 4P liší tím, že místo produktu (Product), ceny (Price), distribuce (Place) a promotion (Promotion) zahrnuje čtyři nové faktory: Activities, Analysis, Access a Awareness. Tyto faktory odpovídají na otázky: